HAM

HAM

Ham

Raw
 
Dajana Hacısüleymanoğlu Kişisel Resim Sergisi
Dajana Hacısüleymanoğlu Solo Painting Exhibition
 
7 Mayıs – 14 Mayıs 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 7 Mayıs – 18.30
7 May – 14 May 2018
Opening Date and Time: 7 May 2018 – 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Abidin Dino Exhibition Hall

“HAM” Olgunlaşmamış, işlenmemiş durumda bulunan…
 
İçimizde barındırdığımız en saf duygular, baskıladığımız arzular gibi. Bilincimiz dünya
ile ilk iletişiminden bugüne kadar zihnimizde bir kabuk oluşturmakta. Bu toplumun
dayattığı normlar ve buna tepki olarak ortaya çıkan kişisel kaygılardan oluşan kabuk,
duygularımızı bir filtreden geçirmeye zorunlu kılar çoğu zaman.
Peki ya tüm bu kaygılardan sıyrılıp, duyguların en saf, en çıplak haline erişebilseydik?
Dajana Hacısüleymanoğlu