N’art 2018 Sanatçı Buluşması

N’art 2018 Sanatçı Buluşması

N’art 2018 Sanatçı Buluşması

N’art 2018 Sanatçı Buluşması

N’ar t 2018 Artist Meeting
 
5 Mayıs – 14 Mayıs 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 5 Mayıs 2018 – 18.00
5 May – 14 May 2018
Opening Date and Time: 5 May 2018 – 6 pm
 
Galeri Çankaya
Gallery Çankaya


Anayurtları Kuzey Kafkasya’dan uzun süren savaşlar sonrası Çerkesler, 1864
yılında başlayan sürgünle Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğindeki topraklara
yerleştirildiler. Bu yıl 154. yılına giren sürgün sonrası Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu
coğrafyasına getirebildikleri kültürlerini, gelenek ve göreneklerini korumaya
çalışırlarken diğer taraftan sığındıkları vatanı da yitirmemek için I. Dünya Savaşı’nda,
Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde her
cephede kahramanca savaşıp bu topraklara sahip çıkmışlardır. Kuzey Kafkasyalılar
sadece siyaset ve askerlik alanında değil geldikleri ülkenin kültür ve sanat alanında
da etkin oldular. Cumhuriyet döneminde de Kuzey Kafkasyalı sanatçılar yeni sanat
akımlarının izleyicisi olarak Türkiye’nin kültür ve sanat hayatında aktif olarak yer
almakta sanat adına üretmeye devam etmektedirler. Kuzey Kafkasyalılar gibi tarihin
en büyük acılarını ve soykırımları yaşamış halklar vatanlarından sürgün edilirken
gittikleri yerlere, sahip oldukları eşyalardan ziyade yüreklerindeki kahramanlıkları
ve kültürlerini yanlarında götürürler. Bu anlamda biz Çerkes ressamlar olarak en
barışçıl şekilde gelecek nesillere kültürümüzü ulaştırmak, yaşatmak, var olmak
amacıyla 2.’si düzenlenecek Çerkes Ressamlar Buluşması ile Ankaralı sanatseverler
ile buluşacağız. Sanat, duygu ve düşünceleri en iyi aktaran bir araç aynı zamanda
evrensel bir dildir. Sanata önem veren ulusları tarihten silemezler. Sanat ve kültürden
yoksun bırakılan halkın var olması ve tarihsel süreçte kendini kültürüyle geleceğe
taşıma olasılığı yoktur. Bu yüzden de sanat, olmazsa olmazımızdır.
 
Ercan Parlak
Grafik Tasarımcı & Sanat Eğitimcisi