Prikrom

Prikrom

Prikrom

Ecmel Sarıkaya Kişisel Resim Ser gisi
Ecmel Sarıkaya Solo Painting Exhibition
 
4 Mayıs – 14 Mayıs 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 4 Mayıs 2018 – 18.30
4 May – 14 May 2018
Opening Date and Time: 4 Mayıs 2018 – 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Füreya Koral Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Füreya Koral Exhibition Hall