Kabul edelim ki bir göç felsefesi henüz yazılmamıştır.” (VILÈM Flusser )

Kabul edelim ki bir göç felsefesi henüz yazılmamıştır.” (VILÈM Flusser )

Kabul edelim ki bir göç felsefesi henüz yazılmamıştır.” (VILÈM Flusser )

“Kabul edelim ki bir göç felsefesi henüz yazılmamıştır .” (VILÈM Flusser )

‘‘Admittedly, a Philosophy Of Emigration Has Yet To Be Written .’’ (VILÈM Flusser )
 
2 Mayıs 2018 - Saat: 16.00
2 May 2018 - Time: 4 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center - Gülten Akın Hall

Moderatör: Beral Madra
Panelistler: Aylin Nazlıaka, Dott. Fabrizio Paolilli, Dott. Vittorio Urbani, Dr. Besim
Can Zırh, IOM’dan temsilciler.