Şair Oğuz Tansel Halk bilim Ödül Töreni

Şair Oğuz Tansel Halk bilim Ödül Töreni

Şair Oğuz Tansel Halk bilim Ödül Töreni

Şair Oğuz Tansel Halk bilim Ödül Töreni

Poet Oğuz Tansel Folklore Award Ceremony

 
27 Nisan 2018 - Saat: 14.00
27 April 2018 - Time: 2 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Üç Kanatlı Masal Kuşu Oğuz Tansel, Öz Türkçeye olan tutku düzeyindeki sevgisiyle
görkemli bir şiir dili yaratmıştır. Oğuz Tansel’i anılarda yaşatmak, devrimci kişiliğini,
toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların
dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla verilen Oğuz
Tansel Yazın Ödülü bu yıl halkbilim dalında bir esere verilmiştir. Seçici kurulda Prof.Dr.
Cevat Geray, Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz, Prof. Dr. Metin Karadağ, İlhan Gülek ve
Metin Turan görev almışlardır.
 
Emre Demirezen ve Ali Güçlü Özpolat’ın sunacağı törende Prof. Dr. Cevat Geray,
Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz, Prof. Dr. Aysıt Tansel, ve Metin Turan birer konuşma
yapacaktır. Tiyatro sanatçısı Mehmet Nurkut İlhan ve şair Mahzun Doğan Oğuz
Tansel’den şiirler ve bir masal yorumlayacaktır. Polifonik Korolar Derneği bir konser
sunacaktır. İzlence, ödül sunumu ile devam edecektir. Oğuz Tansel Halk Bilim Ödül
Töreni, Çankaya Belediyesi, Folklor/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları
Derneği, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ve Ankara Aydınlığı Girişimi tarafından
düzenlenmektedir.