Neo Gothic

Neo Gothic

NEO GOTHIC

Cumhur Okay Özgör Kişisel Sergisi
Cumhur Okay Özgör Solo Exhibition
 
27 Nisan – 2 Mayıs 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 27 Nisan 2018 - 18.30
27 April – 2 May 2018
Opening Date and Time: 27 April 2018 – 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Andrei Gennadiyevich Karlov Exhibition Hall

Sinema ve edebiyat etkileşimi içerisinde korkunun imgeleri olan canavarlar, grotesk
bedenler ve metafizik hayaletler sembolik ve metinler arası etkileşim içerisinde
tuvale yansıtılmıştır. Neo-Gotik adlı bu kişisel sergide korku sinemasının ölümsüz
imajları izleyicisiyle buluşuyor.