Çini Tablo Sergisi

Çini Tablo Sergisi

Çini Tablo Sergisi
Tile Exhibition

 
Rıdvan Ulugüler Kişisel Sergisi
Rıdvan Ulugüler Solo Exhibition
 
27 Nisan – 5 Mayıs 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 27 Nisan 2018 - 18.30
27 April – 5 May 2018
Opening Date and Time: 27 April 2018 – 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Abidin Dino Exhibition Hall

Tasnif Dışı
 
Klasik çini desenlerini tabaklara işleyerek başladığım bu sanat dalına tablo yaparak
devam etmek istedim. İlk birkaç tablomu klasik çini desenleriyle gerçekleştirdikten
sonra kendi tasarımlarımı hayata geçirmenin, benim ve çini sanatı açısından da yararlı
olacağını değerlendirdim. Hayal ettiğim doğayı, karolara farklı çizgilerle, değişik
boyama tekniğiyle aktarmaya çalıştım. Damlaya damlaya çoğalan çini tablolarım
bazı çini ve resim sanatçıları tarafından beğenilmesi ve ısrarlı sergi önerileri beni
sanatın bu güzel sosyal faaliyetine sürükledi. İlk sergim olması nedeniyle çini ve
resim sanatseverlerin resimlerim hakkında değerlendirmeleri, çalışmalarıma ve çini
sanatına büyük katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Hobi amaçlı yürüttüğüm
bu amatör ruhlu “Ateşte Hayat Bulan Çizgiler” isimli sergimde çok farklı ve güzel
çalışmalara şahit olacağınıza inanıyorum. Sergimin amacı sadece çalışmalarımı
siz, çini ve sanatseverlere tanıtmak değildir; aynı zamanda gelirinin büyük bir kısmı
bir vakfa bağışlanacağından yardım misyonu da içermektedir. Katılımlarınız ve
yorumlarınız beni onurlandıracaktır.
 
Rıdvan Ulugüler