2023 Türkiyesi Sempozyumu

2023 Türkiyesi Sempozyumu

2023 Türkiyesi Sempozyumu

2023 Türkiyesi Sempozyumu

Turkey In 2023 Symposium
 
Atatürkçü Düşünce Derneği
 
26-27-28 Nisan 2018 
26-27-28 April 2018 
 
Yılmaz Güney Sahnesi
Yılmaz Güney Stage

ADD olarak 2023 Türkiyesi hayalini somutlaştırmak ve toplumla paylaşmaktır. Ulaşılan
sonuçlar: 2023 Türkiyesi için temel bir politika dökümanı haline dönüştürülecektir.
Etkinliğimiz, 1789’un aydınlanmasını, 1917’nin emek kardeşliğini, 1923’ün tam
bağımsızlığını selamlarken ana omurga: ‘‘Kökleri 1919-1946 dönemi Türkiyesinde
olan kazanımları 21. yüzyıla taşımak olarak tasarlanmıştır.