Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Philosophy Talks
 
Felsefe Kültür Sanat Derneği
Philosophy Culture and Art Association
 
21 Nisan 2018 - Saat: 14.00
21 April 2018 - Time: 2 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim > Eğitimin Dili
 
İlkini Felsefenin Yaşamı & Yaşamın Felsefesi temasıyla düzenlediğimiz Çankaya
Felsefe Söyleşileri’ne ikinci sezonunda Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim temasıyla
devam ediyoruz.
Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli insanlarla mümkün
olabileceğini ve erdemlerin, tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden hareketle eğitim
yoluyla öğretilebileceğini tanıtlayan disiplinin adıdır felsefe. Böyle bir tanıtlamanın
yoksunluğunda eğitimden söz etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette
eğitim denen olgu, pek çok açıdan felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere
tarihlenebilir. Ancak, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan
ve herkes için bir olanak ve hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe
sayesinde, felsefenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Öyle ki bu etkinlik,
insanlık tarihin en büyük ve en anlamlı projesidir.
Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri olan temel
disiplinlerde çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele alacağımız Felsefenin Bir
Ürünü Olarak Eğitim söyleşi dizimizi Eğitimin Dili temasıyla sürdürüyoruz…
Söyleşi dizimizin bu ayki konukları ise Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden
Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo ve İletişim Bilimci- Yazar Dr. Ali Haydar Fırat…
 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır…