Akademik Özgürlük: İdealden Gerçeğe Bir Yolculuğun Öyküsü

Akademik Özgürlük: İdealden Gerçeğe Bir Yolculuğun Öyküsü

Akademik Özgürlük: İdealden Gerçeğe Bir Yolculuğun Öyküsü

Akademik Özgürlük: İdealden Gerçeğe Bir Yolculuğun Öyküsü
Academic Freedom: The Story Of A Journey From Ideal To Reality

 
Türkiye Bioetik Derneği
Turkey Bioethics Association
 
20 Nisan 2018 - Saat: 17.30
20 April 2018 - Time: 5.30 pm
 
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi
Zülfü Livaneli Cultural Center

Sunumda akademik özgürlüğün tanımı, kapsamı ve içeriğinin, üniversite özerkliği ve
ifade özgürlüğü ile ilişkisinin, kavramın kısa tarihsel gelişiminin ve bu gelişimdeki temel
dönüm noktalarının vurgulanması; bilim-iktidar ilişkilerinin akademik özgürlükler
alanına yansımalarının değerlendirilmesi; siyasal iktidarın akademik özgürlükler
üzerindeki belirleyici etkilerinin farklı ülke örnekleri ile irdelenmesi, bu bağlamda
Amerika Birleşik Devletleri McCarthy Dönemi, Nazi Almanyası ve Türkiye deneyimlerinin
ele alınması planlanmıştır. Günümüzde akademik özgürlüğü giderek artan
oranda etkileyen dinamiklerden biri olarak bilim-endüstri ilişkileri ve akademik özgürlüklerin
genişletilmesine ilişkin öneriler, sunum çerçevesinde değerlendirmeye
alınacak konular arasında yer almaktadır.
 
Yrd.Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen