İlet (gen)

İlet (gen)

İlet (gen)

Behruz Kuul Kişisel Resim Sergisi
Behruz Kuul Solo Painting Exhibition
 
19 Nisan – 14 Mayıs 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 19 Nisan 2018 – 18.00
19 April – 14 May 2018
Opening Date and Time: 19 April 2018 – 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Osman Hamdi Bey Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Osman Hamdi Bey Exhibition Hall

Behruz Kuul’un “ilet(gen)” solo sergisindeki eserlerinde insanoğlunun kendini aktarma
güdüsü boyanmış. Tablolardaki görünenler odak noktasının hafızası; odak noktasının
dışarısı ise unutmanın belirginleşmesi. Hatırlama girişimi kendini zorunlu hale
getirdikçe iletmenin nesneleri kendini dışa vuruyor. Eserlerde, bakmakla neye bakmak
ve bakmaya, sonrasında görmeye başlamanın da durumu var.
Ressam Behruz Kuul’un hafızasının kişisel odasını iletme güdüsü sadece “ilet(gen)”
tablolarında.
 
Eserler izleyiciyi hatırlanması gerekenle unutulmaması gereken arasında noktaya
davet ederek bir iletken konumunu oluşturmaya çalışıyor.
23 Şubat 1988 de Nahçıvan’da doğan Behruz Kuul (Guliyev) 2009 yılında Nahçıvan
Devlet Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden, Prof. Huseyingulu Aliyev’in
atölyesinden mezun olduktan sonra Azerbaycan’ın ünlü ressamlarından dersler aldı.
2016 yılına kadar Nahçıvan’daki kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etti. Bu sırada
iki kişisel sergi l ve birçok karma sergilere imza atan sanatçı bir yıl kadar İstanbul
Kınalı Ada’da çalıştıktan sonra 2017’den bu yana Bodrum’da bulunan atölyesinde çalışmalarına
devam etmektedir.