Düşler, Gerçekler, Yanılsamalar

Düşler, Gerçekler, Yanılsamalar

Düşler, Gerçekler, Yanılsamalar

Düşler, Gerçekler, Yanılsamalar

Dreams, Facts, Illusions
 
Prof. Dr. Alaybey Karaoğlu Kişisel Retrospektif
Sergisi / Karma Sergi
 
Prof. Dr. Alaybey Karaoğlu Personal
Retrospective Exhibition / Group Exhibition
 
18 Nisan – 25 Nisan 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 18 Nisan 2018- 16.00
18 April – 25 April 2018
Opening Date and Time: 18 April 2018 – 4 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Füreya Koral Sergi Salonu
Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Füreya Koral Exhibition Hall
Andrei Gennadiyevich Karlov Exhibition Hall