Köy Enstitüleri 78. Kuruluş Yıldönümü

Köy Enstitüleri 78. Kuruluş Yıldönümü

Köy Enstitüleri 78. Kuruluş Yıldönümü

Köy Enstitüleri 78. Kuruluş Yıldönümü

78th Establishment Anniversary Of Village Institutes
 
Eğitimci, Müfettiş Mehmet Ayhan
Yaşayan Köy Enstitülüler
 
17 Nisan 2018 - Saat: 19.00
17 April 2018 - Time: 7 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

İnsan Bio-Kültürel bir varlıktır. Eğitimle nitelikli çağdaş
yaşam kertesine ulaşır. Ne ki, insanın toplumun
eğitilmesi kolay değildir. Öncelikle insandan yana olan
halkçı bir siyasi erk ve bu konuda ülkü erleri gerekir
İkincisi, geniş yığınların kolaycılığı cehaleti yeğlemesi
eğitim uygulamasını zorlaştırır. Bir diğer handikap ise,
halkı sömürmek isteyen çevrelerin, eğitimi engelleme
çabalarıdır.
 
Cumhuriyet yönetiminde bu engeller aşılarak İnsana
topluma yönlü bir seri eğitim dizgesinin başında, insanları
birbirine yaklaştıran, toplum sıcaklığı ve yaşam sevinci
oluşturan Köy Enstitüsü kurumu yer almaktadır. Toplumu
bir bütün olarak kavrayan, nitelikli kültür kazanılmasını
sağlayan bu değerli kurumlarımız bir Nova gibi kayıp geçse
de, etkileri ve ışığı halen alnımızda parlamaktadır. Dünyaya
örnek olan, Türk milli eğitimine özgü bu değerli eğitim
kurumlarının kuruluşunun 78. yılında birlikte olalım...
 
Mehmet Ayhan