Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Education As A Product Of Philosophy
 
Felsefe Kültür Sanat Derneği
Philosophy Culture and Art Association
 
14 Nisan 2018 - Saat: 14.00
14 April 2018 - Time: 2 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi – Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center – Gülten Akın Hall

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim > Konferans Dizisi
Ortaçağ’ın Cumhuriyete Saldırısı
 
Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli insanlarla mümkün olabileceğini
ve erdemlerin, tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden hareketle eğitim yoluyla
öğretilebileceğini tanıtlayan disiplinin adıdır felsefe. Böyle bir tanıtlamanın yoksunluğunda
eğitimden söz etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette eğitim denen
olgu, pek çok açıdan felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir.
Ancak, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan ve herkes için
bir olanak ve hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe sayesinde, felsefenin
bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Öyle ki bu etkinlik, insanlık tarihin
en büyük ve en anlamlı projesidir.
 
Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri olan temel
disiplinlerde çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele aldığımız Felsefenin Bir
Ürünü Olarak Eğitim söyleşi dizimizi, bu sezon ayrıca konferans dizisiyle de destekliyoruz.
Temel disiplinlerin eğitimdeki yeri ve önemine ilişkin hususları konu ettiğimiz konferans
dizimize bu ay Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (Emekli) Prof.
Dr. Sina Akşin’in Ortaçağ’ın Cumhuriyete Saldırısı adlı sunumuyla devam ediyoruz…
 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır…