TED Kermes

TED Kermes

TED Kermes

3-4 Nisan 2018 - Saat: 9.30
3-4 April 2018 - Time: 9.30 am
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha çok sayıda
öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında, eğitimde fırsat eşitliği
ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişemeyen
öğrencilere burs sağlamaktadır. Bu kapsamda, geleceğe yön veren çocuklar yetiştirme hedefiyle
gün geçtikçe çeşitlenen benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir. Eğitim alanındaki
çalışmalarını 90 yıldır gururla sürdüren Türk Eğitim Derneği bugüne kadar binlerce
öğrenciye burs olanağı sağlamıştır. Türk Eğitim Derneği bünyesinde gönüllü
olarak çalışmalarını sürdüren yaklaşık 140 gönüllünün oluşturduğu 10 gönüllü
komite bulunmaktadır. Gönüllü Komiteler TED burs uygulamalarıyla eğitimlerine
devam eden öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek
üzere etkinlikler düzenlemekte ve burs fonuna kaynak yaratmak üzere pek çok
organizasyon gerçekleştirmektedir.
 
Bu kapsamda Türk Eğitim Derneği “Gönüllüler Komitesi” tarafından, 3-4 Nisan
2018 tarihlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde Kermes etkinliği
gerçekleşecektir.
 
Kermes kapsamında elde edilen bağışlar Türk Eğitim Derneğinin ‘‘10.000 Genç
Meşale Daha Aydınlık Türkiye IV” kampanya fonuna aktarılacaktır.