Şimdi Sanatla, Şimdi Otizmle

Şimdi Sanatla, Şimdi Otizmle

Şimdi Sanatla, Şimdi Otizmle

Şimdi Sanatla, Şimdi Otizmle

Now With Art, Now With Autism
 
Sanatçı Kadınlar Derneği - İlgi Otizm Derneği
Artist Women Association İlgi Autism Association
 
2 Nisan – 9 Nisan 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 2 Nisan 2018 - 18.00
2 April – 9 April 2018
Opening Date and Time: 2 April 2018 – 6 pm
 
Galeri Çankaya
Gallery Çankaya