BRHD 48.Yıl Büyük Sergi

BRHD 48.Yıl Büyük Sergi

48. Yıl Büyük Sergi

48th year Great Exhibition
 
BRHD
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
United Painters and Sculptors Association
 
2 Nisan – 15 Nisan 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 2 Nisan 2018 – 18.30
2 April – 15 April 2018
Opening Date and Time: 2 April 2018 – 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Tüm Sergi Salonları
Contemporary Arts Center - All Exhibition Halls

48 yıllık geçen sürede derneğimiz etrafında toplanan sanatçılarımız, ülke sanatına
büyük katkılar sağlamış, çağdaş, evrensel sanat anlayışını günümüze ve geleceğe
taşıma görevini başarıyla sürdürmüşlerdir. Derneğimiz, ülkemizin önemli sanatçılarının
yanı sıra genç sanatçılara da fırsatlar tanıyan geniş bir ailedir. Her yıl düzenlenen
ve tüm üyelerimizin katılımını sağlayan, kataloglu sergiler, dayanışma sergileri,
tematik sergilerle çalışmalarını devam ettiren derneğimiz toplumsal duyarlılıkların
öncülerindendir. Toplum ve sanat etkileşimini sadece sergilerle sınırlı kılmayıp,
sempozyumlar, canlı performanslar ve panellerde düzenlemektedir. BRHD, kalkınma
ve çağdaşlaşma sürecinin, sanatla örülen ağlardan geçeceğinin bilincindedir.
BRHD Yönetim Kurulu, bu yıl sanata katkı ödülünü dernek binamızın alınmasında
tam destek sağlayarak 48 yıllık derneğimizi bir binaya kavuşturan eğitim emekçisi
Sayın Güler Velidedeoğlu’na vermeyi uygun görmüştür.
BRHD çatısı altında toplanan sanatçılarımız bugüne kadar en büyük desteği Çankaya
Belediyesinden almıştır. Sanatın gelişerek var olması için çalışan çağdaşlığın savunucusu
Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen nezdinde Çankaya Belediyesine
çok teşekkür ederiz.
 
Hüseyin Yıldırım
BRHD Yönetim Kurulu Başkanı