Soyut Zamanlar

Soyut Zamanlar

Soyut Zamanlar
Abstract Times
 
Özer Boynuzoğlu Resim Sergisi
Özer Boynuzoğlu Painting Exhibition
 
9 Mart – 18 Mart 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 9 Mart 2018 - 18.00
9 March – 18 March 2018
Opening Date and Time: 9 March 2018 – 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Abidin Dino Sergi Salonu
 
Contemporary Arts Center
Abidin Dino Exhibition Hall


Bu serinin çıkmasına neden olan birçok olay ve zaman dizisi sebep olmuştur. İçinde bulunduğumuz (bana göre izafi olan) zaman dilimi olduğundan fazla hızlı akmakta. Bu akışın hızını belirleyen uzay döngüsünün değil bunun dışındaki yaşamsal ve dünyevi olgular olduğuna inanıyorum. Bu olgular zaman hızını o kadar artırıyor ki, yaşanılan her şey ama her şey sanal ve soyut kalıyor. Ben de resim (sanat) serüvenimde bu akışı yakalamaya, ifade etmeye ve göstermeye çalışıyorum. Bu yüzden resimleri teknik olarak oldukça kısa bir sürede çıkarmaya, yapmaya (üretmeye) çalışıyorum. Oysa bilişsel alt yapının oluşması uzun zamanlar almasına rağmen yapım aşamasının kısa sürmesine özen gösteriyorum. 

Bu sanat anlayışı biçimsel olarak futurism akımında yapılmış olsa da benim yapmak istediğim bu futurist yaklaşımı soyut dışavurumla(abstract expressionism) yakalamak ve yansıtmaktı. 

Bunu yaparken de işlerimde sakladığım biçimsel yapıları, hem saklayarak hem de dışa vurarak göstermek istiyorum. Bu nedenle hiçbir biçimim ve resmim bir önceki resme benzememesine dikkat ediyorum. Aynı resmi yapmak istesem bile yapamayacağım bir teknik deneyerek bunu başardığıma inanıyorum. 

Sanata, yaratıcılığa ve özgürlüğe… 


Özer Boynuzoğlu