Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Anma Etkinlikleri

Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Anma Etkinlikleri

Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Anma Etkinlikleri

Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Anma Etkinli kleri

Commemoration Event of Prof. Dr. Gürhan Fİşek
 
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem
Merkezi Vakfı
Fişek Institute Science And Action Foundation For
Working Children
 
30 Mart 2018 - Saat: 18.00
30 March 2018 - Time: 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Prof. Dr. Gürhan Fişek’i anma etkinliğinin programı, Fişek Enstitüsü Çalışan
Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenleniyor.
 
Program
18:00 Bir Yılın Ardından: Suskunluklar Büyüdükçe Karanlıklar da Büyür (Slayt
Gösterisi)
18:30 Çocuğun İnsan Hakları Ödülü’nün verilmesi
19.00 Sanata Saygı (Barış Dinletisi)