Erken Çocukluk Toplantıları-2

Erken Çocukluk Toplantıları-2

Erken Çocukluk Toplantıları-2

Erken Çocukluk Toplantıları-2

Early Childhood Meetings - 2
 
Çocuk Gelişimi Uzmanları Platformu
Child Development Professionals Platform
 
25 Mart 2018 - Saat: 12.00
25 March 2018 - Time: 12 pm
 
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi
Zülfü Livaneli Cultural Center

Çocuk Gelişimi Uzmanları Platformu (ÇGUP), çocuk sağlığı ve gelişimi alanına yönelik
bilimsel çalışmaları, klinik uygulamaları, mesleki yenilikleri takip etmek, bilgi
birikimi ve deneyimleri paylaşarak ‘‘ değerlendirme ve müdahale’’ alanında çalışan
gelişim uzmanlarının donanımını güçlendirmek amacıyla oluşturulan bir mesleki
platformdur. Platformun temel hedefi, Türkiye’de “klinik” alanda görev yapan çocuk
gelişim uzmanlarına yönelik olarak; bilgi paylaşım fırsatıyla ‘‘standart mesleki yaklaşım’’
oluşturmak, çocuk gelişimi alanında yeni bilimsel çalışmaları takip etmek,
aileleri ve toplumu çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda bilgilendirmek, çocuk yetiştirme
yolunda farkındalık yaratmaktır. Platform etkinlikleri, ÇGE-DER işbirliği ile yürütülmekte,
üniversitelerin çocuk gelişimi bölümleri tarafından desteklenmektedir.
Platform bilimsel makale ve olgu tartışma toplantıları düzenlemekte; görsel, yazılı
ve sosyal medya aracılığıyla çocuk ve aileyi koruyucu-destekleyici görüş bildirileri
yayımlamaktadır.
 
“Erken Çocukluk Toplantıları II” panelinin moderatörlüğünü Uzman Birgül Bayoğlu
yapacaktır. Çocuk Gelişimi Uzmanı Benal Saraçoğlu Yardımcı, Çocuk Gelişimi Uzmanı
Emine Ergün, Çocuk Gelişimi Uzmanı Şeniz Ersin konuşmacı olarak katılacaktır.
Okul çağı sorunları, çocuklarla kaliteli zaman geçirme ve çocuklarda gecikmiş konuşma
konuları tartışılacaktır.
 
Etkinlik ücretsizdir. Katılım koltuk sayısıyla sınırlıdır.