ODTÜ KAMPÜSÜ

ODTÜ KAMPÜSÜ

ODTÜ KAMPÜSÜ

ODTÜ KAMPÜSÜ
THE METU CAMPUS

İşveren Sergisi Konuşmaları, SALT
The Commissioners’ Exhibition Talks, SALT
 
24 Mart 2018 - Saat: 14.00
24 March 2018 - Time: 2 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall


SALT’ın, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki İşveren Sergisi
paralelinde gerçekleştirdiği ikinci konuşma programı, işveren-mimar ilişkileri
açısından önemli bir örnek teşkil eden ODTÜ Kampüsü’nün gelişimine odaklanacak.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle herkesin katılımına açık olarak düzenlenen
programın dili Türkçe’dir. Ayrıntılı bilgi için: saltonline.org
 
Program
 
14.00-14.20 “İşveren-Mimar İlişkisi Bağlamında ODTÜ Kampüsü”
Sunum: Prof. Dr. T. Elvan Altan (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
14.20-15.40 “ODTÜ’de Mekânsal Düzenleme Deneyimleri”
Moderatör: Prof. Dr. Ayşen Savaş (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmet Acar (ODTÜ Eski Rektörü, 2008-2016), Prof. Dr.
Ural Akbulut (ODTÜ Eski Rektörü, 2000-2008), Prof. Dr. Baykan Günay (ODTÜ
Eski Genel Sekreteri, TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı), F. Hale
Can (ODTÜ EBİ Genel Müdürü), Göksal Cülcüloğlu (ODTÜ Kampüs Planlama
Müdürü)
15.40-16.00 “Getty’nin ‘Keeping It Modern’ Programı Kapsamında ODTÜ”
Sunum: Prof. Dr. Ayşen Savaş (ODTÜ Mimarlık Bölümü)