Prof. Dr. Cemal Taluğ ile “Daha Fazla Biz Ve Ben ’’

Prof. Dr. Cemal Taluğ ile “Daha Fazla Biz Ve Ben ’’

Prof. Dr. Cemal Taluğ ile “Daha Fazla Biz Ve Ben ’’

Pof. Dr. Cemal Taluğ ile “Daha Fazla Biz Ve Ben ’’

More Us And Our Awareness With Prof. Dr. Cemal Taluğ
 
19 Mart 2018 - Saat: 19.19
19 March 2018 - Time: 7.19 pm
 
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi
Zülfü Livaneli Cultural Center

Yeryüzünde yaşayan herkesin, hepimizin daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz. Doğanın
sınırlı ve sınırsız kaynaklarının yürek ve akıl dengesi ile yönetilmesi, olası çözümlerin
arttırılmasını destekleyeceği için çok önemlidir. Söz konusu dengeli yönetimin, hem
umutlarımızı, hem de yaşam sevinçlerimizi arttıracağı kesin.
 
“Özel” bir yıl olacağı öngörülebilen 2018 yılını kolaylaştırmanın yollarından birinin de
bir araya gelerek düşünmek ve paylaşmak olduğuna inanıyoruz. Bu mesajı okuyan
ve “Daha Fazla Biz’’ seminerlerine katılacak arkadaşlarımızın değer, beklenti ve
hedeflerindeki benzerliklerinin gücü ve farklılıklarının zenginlikleri ile tanışılmalıdır.
Bu farkındalık ile “birlikte ve birbirimizden öğrenme” geleneklerimize yeni bir fırsat
daha yaratmak istiyoruz. Bu nedenle, sağlık huzur ve keyif ile geçirmemizi dilediğimiz
yeni yılda, her ayın 19’unda saat 19:19 da yaklaşık iki saat süre ile buluşmayı
öneriyoruz. Değerli hocalarımızın destekleri ile yapacağımız, yararlı olduğu kadar da
keyifli sohbetlere var mısınız?
 
Selam ve sevgilerimizle