Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Philosophy Talks

Felsefe Kültür Sanat Derneği
Philosophy Culture and Art Association
 
17 Mart 2018 - Saat: 14.00
17 March 2018 - Time: 2.00 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Çankaya Felsefe Söyleşileri
 
Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim > Kendiliğin İnşaası
 
Çankaya Felsefe Söyleşileri’ne ikinci sezonunda Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim temasını
işlemeye devam ediyoruz…
 
Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli insanlarla mümkün olabileceğini ve erdemlerin,
tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden hareketle eğitim yoluyla öğretilebileceğini
tanıtlayan disiplinin adıdır felsefe. Böyle bir tanıtlamanın yoksunluğunda eğitimden söz etmek
hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette eğitim denen olgu, pek çok açıdan felsefenin ortaya
çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir. Ancak, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya
odaklanan ve herkes için bir olanak ve hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak
felsefe sayesinde, felsefenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Öyle ki bu etkinlik,
insanlık tarihin en büyük ve en anlamlı projesidir.
 
Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri olan temel disiplinlerde
çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele aldığımız Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim söyleşi
dizimizi Kendiliğin İnşaası temasıyla sürdürüyoruz…
 
Söyleşi dizimizin bu ayki konukları ise Galatarasay Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden emekli
Prof. Dr. Nami Başer ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Aret
Karademir…
 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır.