İlk Çeyrek Raporu

İlk Çeyrek Raporu

İlk Çeyrek Raporu

First Quarter Report
 
Karma Sergi
Group Exhibition
 
16 Mart - 30 Mart 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 16 Mart 2018 - 18.00
16 March - 30 March 2018
Opening Date and Time: 16 March 2018 - 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey
Sergi Salonu / Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
 
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey
Exhibition Hall / Eren Eyüboğlu Exhibition Hall

Bu sergi ile yaşamlarının ilk yirmibeş yıllarını geride bırakmış genç sanatçıların
saptamalarını, odak noktalarına aldıklarını ve gelecek düşlerini izleyenlerle paylaşmalarına
yer açmak istiyoruz. Genç sanatçılar çevrelerini, dünyayı nasıl okuyorlar?
Tespitlerden sonra, geleceklerini nasıl bir perspektifte görüyorlar? Bu gelecekte
kendilerini nasıl konumlandırıyorlar? Bugüne ve geleceğe ilişkin ta içlerindeki duygusal
evrenleri ne alemde?
25 yaş civarindaki genç sanatçıları plastik sanatların olanaklarını kullanarak kendi
öznel önceliklerini, iç evrenlerini görselleştirmeye, ifade etmeye çağırdık. Gençler
yurdumuzun çeşitli kentlerindeki güzel sanatlar fakültelerinden geliyorlar. Bu sergi
hayatlarının değişik çeyreklerini yaşayan bizlere geleceğimizi omuzlayacak gençlerle
bir iletişim, anlayış ve empati şansı veriyor.
Dileriz yaşamlarının ilk çeyreğini yaşayan sanatçıların renkli evreni sizleri de mest
eder.