Devrim Sonrası İran Edebiyatı

Devrim Sonrası İran Edebiyatı

Devrim Sonrası İran Edebiyatı

Devrim Sonrası İran Edebiyatı

Post-Revolutionary Iranian Literature
 
Yazarlar Derneği - İran Kültür Müsteşarlığı
Association Of Writers - Iranian Culture Undersecretariat
 
14 Mart 2018 - Saat: 14.00
14 March 2018 - Time: 2 pm
 
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi
Zülfü Livaneli Cultural Center

Dördü İranlı dördü de Türkiyeli sekiz yazar Yazarlar Derneği ve İran Kültür
Müsteşarlığı’nın işbirliğiyle 14 Mart 2018 tarihinde Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli
Kültür Merkezi’nde “Devrim Sonrası İran Edebiyatı” hakkında sunumlar yapacaktır.
“Devrim Sonrası İran Edebiyatı”nda - Çağdaş İran Edebiyatında - öykü, şiir ve romanın
yeri ve işlevinin ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı bu etkinlik halklar arasına bir köprü
kurmayı amaçlamaktadır. Komşu edebiyatlar konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla düzenlenen bu etkinliğe bütün edebiyat dostları davetlidir.