Salı Konseri

Salı Konseri

Salı Konseri

Salı Konseri

Tuesday Concert
 
Agora Gençlik Senfoni Orkestrası
Agora Youth Symphony Orchestra
 
13 Mart 2018 - Saat: 20.00
13 March 2018 - Time: 8 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Agora Gençlik Senfoni Orkestrası (AGO) Ankara, Başkent, Bilkent, Gazi ve Hacettepe
Üniversitelerinde eğitim gören/görmüş genç müzisyenlerden oluşmakta ve kolektif
bir bilinçle hareket etmektedir. Türkiye’de yüksek sanat eğitimi almakta olan binlerce
müzisyen var. Ancak her seviyeden genç müzisyenler için seçeneklerin kısıtlılığı
sebebiyle pek çoğumuz bir orkestrada çalma deneyimi yaşayamıyoruz. İstiyoruz ki;
orkestranın bir parçası olabilmenin dışında, programlarında yalnızca genç solistleri
ve şefleri ağırlayan aynı zamanda genç bestecilere de elinden geldiğince eserlerini
duyabilme fırsatı yaratabilecek küçük bir alternatif olabilelim. Kuruluşunda bu en
temel prensibi savunan AGO, kendisini oluşturan genç müzisyenlerin bir çözüm
önerisi olarak hayata geçirilmiştir.
 
Program
 
W.A. Mozart
Piyano Konçertosu No:23 Şef: Murat Ömür Tuncer
Solist: Doruk Görkem Tokur
 
E. Morricone - N. Piovani
İtalyan Film Müzikleri Şef: Yağız O
A. Marquez Şef: Murat Ömür Tuncer
Danzon No:2
 
Etkinlik ücretlidir. Biletler etkinlik adıyla www.biletinial.com adresinden edinilebilinir.
Bilet ücreti: 20 TL