Devletin İşverenliği

Devletin İşverenliği

Devletin İşverenliği

Devletin İşverenliği

The State As A Commissioner
 
İşveren Sergisi Konuşmaları, SALT
The Commissioners’ Exhibition Talks, SALT
 
10 Mart 2018 - Saat: 14.00
10 March 2018 - Time: 2 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

SALT’ın, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki İşveren Sergisi paralelinde
gerçekleştirdiği ilk konuşma programında, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne devletin işveren
olarak rolü ve politik iradelerin yapılı çevre üretme yaklaşımları tartışmaya açılacak. N. Müge Cengizkan’ın işbirliğiyle
hazırlanan ve herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir.
 
Ayrıntılı bilgi için: saltonline.org

Program
14.00-14.10 Açılış Konuşması
Meriç Öner (SALT Araştırma ve Programlar Direktörü)
14.10-14.40 “İşveren/Memur Eden: Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Üretiminde
Devletin Rolü”
Yrd. Doç. Dr. Bilge İmamoğlu (TEDÜ Mimarlık Fakültesi)
14.40-15.10 “Makbule Atadan Villası’ndan Yabancı Konuklar Köşkü’ne: Üç Mimar,
Dört Cumhurbaşkanı”
Prof. Dr. Ali Cengizkan (TEDÜ Mimarlık Fakültesi)
15.10-15.40 “Devlet İşverenliğinde Üniversite Yapısı Tasarlamak: 2000’ler ve Sonrası”
Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu (İTÜ Mimarlık Fakültesi)