Eşikte Konuşmalar

Eşikte Konuşmalar

Eşikte Konuşmalar

Eşikte Konuşmalar

Threshold Talks

 
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği /
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi
 
Flying Broom Women Communication and Research
Association / Social Gender Studies Collective
 
9 Mart 2018 - Saat: 18.00
9 March 2018 - Time: 6.00 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Genç Kadınlar Eşitliği Arıyor
 
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet
Çalışmaları Kolektifi, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara’da bir
forum düzenliyor. Derneğin senede iki kez yapacağı Eşikte Konuşmalar başlıklı forum
dizisinin ilk buluşması, kız çocukların insan haklarına ve genç kadınların şiddet
ve ayrımcılıkla mücadele için güçlenme ihtiyacına odaklanıyor. Toplumsal cinsiyet
eşitliği bakış açısıyla genç kadınların emek-kimlik-beden ekseninde yaşamı konuşacakları
foruma çeşitli alanlardan sivil toplum örgütleri, akademisyenler, gazeteciler,
işsizler, bağımsız araştırmacılar, ev işçileri, öğrenciler, yazarlar, aşçılar, bakıcılar,
oyuncular, yöneticiler, hukukçular, hekimler ve eğitimciler de katılacak. Foruma
katılanlar; teknolojide, bilimde, eğlencede, sanatta, sokakta, haberde, evde ve işte
eşitliği arayacak.
 
Eşikte Konuşmalar: Genç Kadınlar Eşitliği Arıyor, 9 Mart günü saat 18.00’de de Çankaya
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde olacak. Forumun kolaylaştırıcılığını Bilge
Taş ve Selen Doğan üstleniyor.
 
Bilgi için: 0312 427 00 20
 
Etkinlik ücretsizdir.