Devrim Yasaları

Devrim Yasaları

Devrim Yasaları

Devrim Yasaları

Laws Of Revolution
 
Dil Derneği
Language Association
 
4 Mart 2018 - Saat: 16.00
4 March 2018 - Time: 4 pm
 
Yılmaz Güney Sahnesi
Yılmaz Güney Stage

1924’te kabul edilen “Üç Devrim Yasası”nın amacı açıktır: Laik
eğitimle toplumu çağdaş dünya ile yarışa sokmak… Bilimsel doğruların
ve sanatın ışığıyla, akla dayalı politikalarla, halkın özgür istenciyle
çağdaşlaşma ve aydınlanma yolunda ilerlemek… Akılcı ve bilimsel
olandan başka doğru tanımamak, inançla akılcı ve bilimsel olanı
karıştırmamak... Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ulusal ve evrensel
değerleri anlama, harmanlama becerisi kazanmak…