İşveren Sergisi

İşveren Sergisi

İşveren Sergisi

Commissioners’ Exhibition
 
SALT’tan Bir Araştırma Sergisi
A Research Exhibition By Salt
 
3 Mart – 30 Mart 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 3 Mart 2018- 17.00
3 March – 30 March 2018
Opening Date and Time: 3 March 2018 – 5 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Füreya Koral Sergi Salonu
Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
 
Contemporary Arts Center
Füreya Koral Exhibition Hall
Andrei Gennadiyevich Karlov Exhibition Hall

SALT, mimar ve işveren müzakerelerinin üretimlere etkisini araştıran ve ilk
olarak SALT Galata’da gerçekleştirilen İşveren Sergisi’ni, Çankaya Belediyesi’nin
iş birliğiyle Çağdaş Sanatlar Merkezinde incelemeye açıyor. 1930’lardan 2010’lara
bir dizi yapı temelinde geliştirilen sergi, Ankara’da ODTÜ Kampüsü ile Makbule
Atadan Villası’na odaklanır. SALT Araştırma Altuğ-Behruz Çinici Arşivi’ndeki ODTÜ
Koleksiyonu’ndan belgeler, işveren rolündeki rektör Kemal Kurdaş’ın mimari üretim
sürecine katkısını ayrıntılandırır. 1935’te inşasını takiben çeşitli aralıklarla tadilat ve
yenileme geçiren “Bayan Makbule Villası”nın içeriğiyse, zamanla değişen işverenleri
ile mimari dil farklılıklarını irdeler. Bu yapılara Denizli’den Basma ve Boya Sanayi
Fabrikası, İzmir’den Yahşibey Tasarım Çalışmaları, Çanakkale’den inşası süren
Gökçeada Lise Kampüsü ile İstanbul’dan SALT Galata ve Koray Ariş Villası eşlik eder.
Turizmin gelişimi için öncü adımlar atmış bürokrat Özer Türk’ün sergide sunulan
kişisel arşiviyle de, işverenin yapıdaki belirleyiciliği kadar yeniliklere aracılık etme
potansiyeli örneklendirilir. İşveren Sergisi, bağımsız araştırmacı, akademisyen,
mimar ve işverenlerin katkılarıyla hazırlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: saltonline.org