Eşik Belgeseli Gösterimi

Eşik Belgeseli Gösterimi

Eşik Belgeseli Gösterimi

Eşik

Threshold / Documentary
 
Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği
 
2 Mart 2018 - Saat: 19.30
2 March 2018 - Time: 7.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Savaşın tüm acısına maruz kalmış kadınlarla özel bir çalışma yapma fikri ile
birlikte bir araya geldiğimizde kitap ve belgesel çalışmamızın bizleri çok farklı
yerlere taşıyabileceğini düşünüyorduk fakat böylesi bir EŞİK’e gelebileceğimizi
düşünememiştik. Hafızalarımızda bir dolu göç pratikleri ile birlikte Suriyeli
kadınların savaş sonrası göçlerinin tüm ağırlığını da taşımaya başladık. Yaşadıkları
ayrımcılıklar, ötekileştirmeler, görmezden gelmeler, görüldüklerini düşündüğümüz
zamanlarda ise aşağılayıcı tanımlar bizlere hiç yabancı değildi. “EŞİK” sözlüklerde
birden fazla anlamları olan bir kelime olarak yer almakta ki bu “EŞİK” lerden bir
zamanlar akrabalarımız, dostlarımız, bilcümle hepimiz geçmiştik.
 
Savaş ve eşik, bu iki kavramın yan yana olması Suriye’de hala sürmekte olan savaşla
birlikte bizlere tarih sahnesinde yaşanabilen tüm ortak duyguları yine yeniden yaşattı.