48. Yıl Geleneksel Sergisi

48. Yıl Geleneksel Sergisi

48. Yıl Geleneksel Sergisi

48. Yıl Geleneksel Sergisi
48th Anniversary Traditional Exhibition

Ankara Kadın Ressamlar Derneği
Ankara Women Painters Association

Resim Sergisi
Painting Exhibition

1 Mart – 12 Mart 2018

Açılış Tarihi ve Saati: 1 Mart 2018 - 18.00
Opening Date and Time: 1 March 2018 – 6 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey Sergi Salonu / Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey Exhibition Hall / Eren Eyüboğlu Exhibition Hall