Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü 2018

Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü 2018

Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü 2018

Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü 2018

Beşir Göğüş Turkish Language and Child Literature Development Award
 
Dil Derneği
Language Association
 
18 Şubat 2018 - Saat: 16.00
18 February 2018 - Time: 4 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Dil Derneği’nin
kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci- Yazar Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin
eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek
kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Ödül, 2018’de bir çocuk romanına
veriliyor.
 
Ülkemizin büyük bir acıyla sarsıldığı 1999 Yalova depremi aramızdan Beşir Göğüş’ü,
eşini ve kızını da aldı. Bize düşen kalıtına sahip çıkmak, çizdiği aydınlanma yolunda
ödünsüz ilerlemek. Kızı Dilek Göğüş Ülgüray’ın desteğiyle yaşatılan bu ödül bıraktığı
bayrağı gelecek kuşaklara aktarmanın bir yolu.