Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Philosophy Talks
 
Felsefe Kültür Sanat Derneği
Philosophy Culture and Art Association
 
17 Şubat 2018 - Saat: 14.00
17 February 2018 - Time: 2.00 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Çankaya Felsefe Söyleşileri
 
Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim - Ethos, Pathos, Logos Üçgeni
Çankaya Felsefe Söyleşileri’ne ikinci sezonunda Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim
temasını işlemeye devam ediyoruz…
 
Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli insanlarla mümkün olabileceğini
ve erdemlerin, tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden hareketle eğitim yoluyla
öğretilebileceğini tanıtlayan disiplinin adıdır felsefe. Böyle bir tanıtlamanın yoksunluğunda
eğitimden söz etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette eğitim denen
olgu, pek çok açıdan felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir.
Ancak, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan ve herkes için
bir olanak ve hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe sayesinde, felsefenin
bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Öyle ki bu etkinlik, insanlık tarihin
en büyük ve en anlamlı projesidir.
 
Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri olan temel
disiplinlerde çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele aldığımız Felsefenin Bir
Ürünü Olarak Eğitim söyleşi dizimizi Ethos, Pathos, Logos Üçgeni temasıyla sürdürüyoruz…
Söyleşi dizimizin bu ayki konukları ise Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe
Bölümünden Prof. Dr. Kaan H. Ökten ve Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Sevgi İyi. 
 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır.