Yosma ve Zarif

Yosma ve Zarif

Yosma ve Zarif

Coquette and Elegant
 
Zafer Kalfa Resim Sergisi
Zafer Kalfa Painting Exhibition
 
13 Şubat-28 Şubat 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 13 Şubat 2018 -18.30
13 February 2018 - 28 February 2018
Opening Date and Time: 13 February 2018 – 6.30 pm
 
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi
Zülfü Livaneli Cultural Center

Dünya pop art ile tanışana dek 20. yüzyılın en çarpıcı sanat akımı kabul edilen dışavurumculuk
post modern sanatçılar için demodedir. Ben bu tanımının asla geçerli
olmayacağı kanısındayım çünkü dışavurumculuğu sadece bir akım olarak görmüyorum;
sanatın ta kendisidir dışavurumculuk. İnsan, içinde tutamadıklarını kusmak için
kullanır sanatı; çağlar boyunca böyle olmuştur. Sanat bir proje değildir; ruhsal bir
dışavurumdur. Sanat eseri de, yine post modernistlerin iddia ettiği gibi, bir iş değil
ama estetik bir çığlık, anti-dekoratif ve ilkel bir tepkidir.
 
Zafer Kalfa