Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya Felsefe Söyleşileri

Çankaya PhIlosophy Talks
 
Felsefe Kültür Sanat Derneği
Philosophy Culture and Art Association
 
20 Ocak 2018 - Saat: 14.00
20 January 2018 - Time: 2.00 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Çankaya Felsefe Söyleşileri
Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim - Bilgiyle Paylaşmak
 
Çankaya Felsefe Söyleşilerine ikinci sezonunda Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim temasını
işlemeye devam ediyoruz… Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli
insanlarla mümkün olabileceğini ve erdemlerin, tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden
hareketle eğitim yoluyla öğretilebileceğini tanıtlayan disiplinin adıdır felsefe. Böyle bir tanıtlamanın
yoksunluğunda eğitimden söz etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette
eğitim denen olgu, pek çok açıdan felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir.
Ancak, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan ve herkes
için bir olanak ve hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe sayesinde, felsefenin
bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Öyle ki bu etkinlik, insanlık tarihin en
büyük ve en anlamlı projesidir.
Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri olan temel disiplinlerde
çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele aldığımız Felsefenin Bir Ürünü
Olarak Eğitim söyleşi dizimizi Bilgiyle Paylaşmak temasıyla sürdürüyoruz…
Söyleşi dizimizin bu ayki konukları ise Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof.
Dr. Kubilay Aysevener ve Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Veli Urhan.
 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır.