Atölyede Tanışma

Atölyede Tanışma

Atölyede Tanışma

Meet In The Studio
 
19 Ocak - 30 Ocak 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 19 Ocak 2018 -18.30
19 January - 30 January 2018
Opening Date and Time: 19 January 2018 -6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Abidin Dino Sergi Salonu
 
Contemporary Arts Center
Abidin Dino Exhibition Hall

Atölyede Tanışma
 
Her birey yaşadığı iç yolculuklarla kendini tanır ve bunun etkisiyle daha güçlü ifadelerle
benliğini topluma yansıtır. Kendini tanımanın en iyi yolu üretmektedir. Makinalardan
uzaklaşıp duygularını ve düşüncelerini üretimine el emeğiyle direkt aktarabilmek,
kendimizi tanımada daha etkili olmaktadır. 21. yy ’da diğerlerini veya kendini
farklı görerek yalnızlaşma, toplumların en büyük sorunu olmaya başlamıştır. Teknolojinin
günlük hayatı kolaylaştırması, sosyalleşmeden ve üretmeden insanın ömrünü
tamamlayabilmesi, insanı yalnızlaştırmıştır. Bu durumun yarattığı stres, bireyi ve
toplumu hasta etmektedir.
 
Kendini tanıyan birey sosyalleştikçe, farklı olarak algıladığı ve bu yüzden uzaklaştığı
durumların diğerleri içinde benzer etkileri olduğunu görecektir. Bu tarz algıda
açılmalar etkileşmeyi arttıracaktır ve birey güçlü yanlarını ürünlerine yansıtacaktır.
Seramiğin ana malzemesi çamurdur. Çamuru direkt elle şekillendirerek üretmek,
ürettiğimiz objede daha çok kendimizden izler bulmamıza izin verir. Üretim sırasında
gerçekleşen içsel yolculuk ve bu yolculuğun somut yansıması olan ürün, bir sonraki
yolculuk için bir basamaktır. Deneysel çalışmalarla malzemeyi tanıyarak, ifade
edilmek istenen olgu ürüne daha güçlü ve net iletilir. Katılımcıların sosyalleşmek
için bir seramik atölyesinde tanışmalarıyla başlayan ilişkileri, düzenli olarak görüşüp
birbirlerinin hayatlarına dokunmalarıyla gelişmiştir ve hayata dair benzer duygulara
sahip olduklarını algılamışlardır. Bu sergi üç farklı yerleştirme çalışmasıyla onların
ilişki döngüsü üzerinden topluma mesaj veren bir deneydir. Serginin kendisi bizim
ürünümüzdür.