İthalat Kıskacında Tarım

İthalat Kıskacında Tarım

İthalat Kıskacında Tarım

İthalat Kıskacında Tarım

Agriculture In The Grip Of Import
 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Chamber Of Agricultural Engineers
 
13 Ocak 2018 - Saat: 9.30
13 January 2018 - Time: 9.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yaşar Kemal Konferans Salonu
 
Contemporary Arts Center
Yaşar Kemal Conference Hall

Türkiye’de Tarım Öğreniminin 172. Yıl Dönümü Etkinliği Programı
 
09:30-10:00 Kayıt
10:00-11:00 Açılış Konuşmaları
11:00-11:15 Ara
11:15-12:00 Ödül Töreni
ZMO Bilim - Hizmet ve Teşvik Ödülleri
ZMO Özel Ödülü
Meslekte 50. Yıl Ödülleri
 
12.00-13.00 Öğlen Yemeği
13:00-15:00 Oturum: İthalat Kıskacında Tarım
13:00-13:30 Çerçeve Sunum: Hakan Özyıldız
Oturum Başkan: Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu
 
Hayvansal Ürünlerde İthalat
Prof. Dr. Numan Akman/AÜZF Zootekni Bölümü Öğr. Üyesi
Bitkisel Ürünlerde İthalat
Ahmet Atalık/ZMO İstanbul Şube Başkanı
Tarım Teknolojilerinde Bağımlılık
Prof. Dr. Ahmet Çolak/ AÜZF Tarım Mak. ve Tek. Müh. Bölümü Öğr. Üyesi
 
Tarımsal Girdilerde İthalat
Doç. Dr. Yener Ataseven/ AÜZF Tarım Ekonomisi Bölümü Öğr. Üyesi
15:00 - 15:30 Ara
 
15:30 - 17:30 Panel: Tarımda İthalat Çözüm Mü, Çöküş Mü?
Panel Başkanı: Prof. Dr. Cemal Taluğ
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI/EÜZF Zootekni Bölümü. E. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Emine OLHAN/AÜZF Tarım Ekonomisi Bölümü Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN/GÜ İİBF İktisat Böl. Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU/CHP Edirne Milletvekili
Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN/Ö.Dön. ZMO Başkanı