Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim Bir Matematikçinin İtirafları

Philosophy Of Education As A Product- Confessions Of A Mathematician
 
Felsefe Kültür Sanat Derneği
Philosophy Culture and Art Association
 
13 Ocak 2018 - Saat: 14.00
13 January 2018 - Time: 2.00 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi – Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center – Gülten Akın Hall

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim - Konferans Dizisi
Bir Matematikçinin İtirafları
 
Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli insanlarla mümkün olabileceğini
ve erdemlerin, tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden hareketle eğitim yoluyla
öğretilebileceğini tanıtlayan disiplinin adıdır felsefe. Böyle bir tanıtlamanın yoksunluğunda
eğitimden söz etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette eğitim denen
olgu, pek çok açıdan felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir.
Ancak, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan ve herkes için
bir olanak ve hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe sayesinde, felsefenin
bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Öyle ki bu etkinlik, insanlık tarihin
en büyük ve en anlamlı projesidir.
 
Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri olan temel
disiplinlerde çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele aldığımız Felsefenin Bir
Ürünü Olarak Eğitim söyleşi dizimizi, bu sezon haricen konferans dizisiyle de destekliyoruz.
Temel disiplinlerin eğitimdeki yeri ve önemine ilişkin hususların konu
ettiğimiz bu konferans dizimize bu ay Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden
Prof. Dr. Cem Tezer’in Bir Matematikçinin İtirafları adlı sunumuyla devam
ediyoruz…
 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır.