Bir Ulusu Giydirmek

Bir Ulusu Giydirmek

Bir Ulusu Giydirmek: 1956-2000 Yılları Arası Sümerbank Desenleri Sergisi

Dressing A Natıon: Sümerbank Patterns Between The Years Of 1956-2000
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi
İzmir University of Economics, Faculty of Fine Arts And Design
 
Açılış Tarihi ve Saati: 12 Ocak 2018 -18.30
Opening Date and Time: 12 January 2018 -6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey
Sergi Salonu / Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
 
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey
Exhibition Hall / Eren Eyüboğlu Exhibition Hall


Bir Ulusu Giydirmek: 1956-2000 Yılları Arası Sümerbank Desenleri
 
1930’lu yıllardan itibaren Türk ekonomi tarihinde cumhuriyet dönemi süresince yapılan en
önemli atılımlardan biri olan Sümerbank, özelleştirilinceye kadar sanayileşme hamlesinin temelini
teşkil eden sembol isimlerinden biri olmuştur. Sümerbank kumaşları özgün desenleri
ile ulusal bir tekstil desen üslubu ve moda yaratmıştır. Sümerbank’ın üretimi 2000’li yıllardan
itibaren tamamen durdurulmuştur. Sümerbank’tan geriye önemli bir tekstil arşivi kalmıştır.
Bursa Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi bu arşivi müzeye dönüştürmeyi başarmıştır.
Nazilli Basma Sanayii Müessesesine ait kumaş arşivi Adnan Menderes Üniversitesi tarafından,
İzmir Halkapınar Basma Sanayii Müessesesine ait arşiv ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından korunmaya alınmıştır.
Aynı bölüm tarafından Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması başlıklı bir
proje hazırlanmış, proje kapsamında Sümerbank Halkapınar Basma Sanayii’nin 1956-2001 yılları
arasında üretilmiş 6600 kadar kumaş dijital ortama aktarılmıştır. Sergide, 1930’lu yıllardan
2000’li yılların başına kadar dünya kültür ve moda tarihi açısından önemli olaylar ve bu olayların
Türkiye’deki yansımaları bir zaman çizelgesi üzerinde anlatılmıştır.