Çemberin İçindesin

Çemberin İçindesin

Çemberin İçindesin

You Are Inside The Circle
 
Şevket Arık
 
10 Ocak - 29 Ocak 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 10 Ocak 2018 -18.30
10 January - 29 January 2018
Opening Date and Time: 10 January 2018 -6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
 
Contemporary Arts Center
Andrei Gennadiyevic Karlov Exhibition Hall


Çemberin İçindesin
 
Ankara’da sanat hayatına devam eden Şevket Arık’ın dördüncü kişisel sergisi “Çemberin
İçindesin” 10 -29 Ocak 2018 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş
Sanatlar Merkezinde gerçekleşecek. Abitus Sanat Projeleri koordinatörlüğünde
gerçekleşecek olan sergide sanatçının son dönem çalışmaları izlenebilir. “Şimdi
gözlerini kapat ve etrafına hayali bir çember çiz, sonra o çemberin dışına çıkmaya
çalış” diye bir önermeden yola çıkarak belirlediği kavramsal temelde, günümüz insanının
etrafında şekillenen yapay ve gerçek dairesel alanların sorgulamasını yapan bir
yaklaşım belirlemiştir. Bütün sanatseverleri sergiyi izlemeye davet ederiz.
Burada önerme olarak ortaya konan “çemberin içindesin” fikri iki evrede ele alınabilir.
Birincisi mevcut durumda bir sanatçının var olduğu ve önerdiği zemini tanımlayan
çemberin içine girme. İkincisi ise kendi sınırlarını sürekli sabitleyen kendine ait olan
çember ile gezinme. Bu noktada kurgulanan ise sunulanın samimi ve dışa dönük yapısında
ortaya konanla temas edecek kadar iç içe geçme durumudur. Bu durum ister
ötekinin alanı içinde olsun, isterse kendi alanın içinde olsun, sonuç olarak sürekli bir
“çemberin içinde” olma durumu söz konusudur.
 
Şevket Arık