Serbest Bölge

Serbest Bölge

Serbest Bölge

Free Zone
 
9 Ocak - 16 Ocak 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 9 Ocak 2018 -18.30
 
9 January - 16 January 2018
Opening Date and Time: 9 January 2018 -6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Füreya Koral Sergi Salonu
 
Contemporary Arts Center
Füreya Koral Exhibition Hall