BİR ÖNDER, BİR DEHA, BİR İNSAN ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

BİR ÖNDER, BİR DEHA, BİR İNSAN ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

BİR ÖNDER, BİR DEHA, BİR İNSAN ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

BİR ÖNDER, BİR DEHA, BİR İNSAN ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

A LEADER, A GENIUS, A HUMAN EXHIBITION OF PHOTOGRAPHS OF ATATÜRK

Türkiye Barolar Birliği
Union of Turkish Bar Associations
 
 
27 Aralık - 4 Ocak 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 27 Aralık 2017 - 19.00
27 December - 4 October 2018
Opening Date and Time: 27 December - 7.00 pm
 

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Füreya Koral Sergi Salonu / Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Füreya Koral Exhibition Hall / Andrei Gennadiyevic Karlov Exhibition Hall

Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan
Atatürk Fotoğrafları Sergisi
 
Görselliğin egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz…
Sözlerden çok görsellik insanları daha çok etkiliyor ve de görselliğin sundukları
akıllarda daha çok yer ediyor.
Bir de dünyaya yön veren insanların görsel malzemelerle topluma sunulması,
o toplumun daha iyi bilinçlenmesini sağlıyor. İşte bu yüzden Türkiye Barolar
Birliği, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen ya da hiç bilinmeyen
fotoğraflarından bir sergi açma düşüncesine gitti…
Fahri Özdemir’in 13.500 adet Atatürk fotoğrafları koleksiyonundan özenle
seçilerek hazırlan bu sergi, yaklaşık 100 fotoğraftan oluşuyor. Yine sergide,
Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik yıllarından ölümüne kadar geçen sürede yerli
ya da yabancı fotoğrafçıların çektikleri fotoğraflar yer alıyor.
Sergi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kronolojik bir şekilde anlatmakla
birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl doğduğunu, hangi aşamalardan geçerek
günümüze geldiğini anlatması açısından da çok önem taşıyor.