ENGEL TANIMAYAN RENKLER

ENGEL TANIMAYAN RENKLER

ENGEL TANIMAYAN RENKLER

ENGEL TANIMAYAN RENKLER

Muhammed Yalçın

26 Aralık - 4 Ocak 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2017 - 18.00
26 December - 4 January 2018
Opening Date and Time: 26 December 2017 - 6.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Abidin Dino Exhibition Hall