İNME

İNME

İNME

Nur Gökbulut


25 Aralık - 4 Ocak 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 25 Aralık 2017 - 18.30
25 December - 4 January 2018
Opening Date and Time: 25 December 2017 - 6.30pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey Sergi Salonu / Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey Exhibition Hall / Eren Eyüboğlu Exhibition Hall

İNME: Çizgilerin dilinden
Çizgilerin anlamlarını, biçimlerle tamamen örtüşmelerinde aramak onlara
haksızlık olur. Sözel dilin tadını anlamak için okuruz. Anlatım dillerinin
faklı oluşu okumaya devam etmemizi gerektirir. Görsel algı da okumamız
gereken bir dildir. Bir odaya girdiğimizde orada en son nelerin yaşandığını
detaylara bakarak sadece ve bir yere kadar tahmin edebiliriz.
Düşüncede ilerleyebilmek için görsel dilin verdiği ipuçları değerlendirilerek
ilk algılar oluşturulur. İlk anda algıladıklarımızın dışında bir etki
yakalayabilmek için, birimlerimizi harekete geçirmemiz gerekecektir.
Çizgilerin tadı; duygularımıza karşılık olan boyutların etkisini söyler: İNME
 
Nur Gökbulut