DENGİN CEYHAN & FATİH KAYHAN PİYANO VE ŞAN KONSERİ

DENGİN CEYHAN & FATİH KAYHAN PİYANO VE ŞAN KONSERİ

DENGİN CEYHAN & FATİH KAYHAN PİYANO VE ŞAN KONSERİ

DENGİN CEYHAN & FATİH KAYHAN PİYANO VE ŞAN KONSERİ

DENGİN CEYHAN & FATİH KAYHAN PIANO AND VOICE CONCERT

22 Aralık 2017 - Saat: 20.00
22 December 2017 - Time: 8.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall


Konser iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde S. Rachmaninoff, E.E.
Sakar, Fazıl Say ve A. Khachaturian’dan oluşan solo piyano eserleri, ikinci
bölümde ise Selanik’ten Bakü’ye uzanan türküler yer alacaktır.
Etkinlik ücretsizdir. Katılım koltuk sayısıyla sınırlıdır.