BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ TÖRENİ

BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ TÖRENİ

BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ TÖRENİ

BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ TÖRENİ

Türk Tabipleri Birliği

21 Aralık 2017 - Saat: 18.00
21 December 2017 - Time: 6.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall

Sivas katliamında yitirdiğimiz Şair ve Doktor Behçet Aysan anısına her
yıl Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen şiir ödülü töreninde
her yıl olduğu gibi bu yıl da şairin şiirleri anılacak, yine aynı katliamda
kaybettiğimiz şair Metin Altıok’la birlikte her iki edebiyat adamını
betimleyen şiirli müzikli bir gösteri sunulacak; Şair Sezai Sarıoğlu’na ise
ödülü verilecektir. Tören, şiir ve müzik eşliğinde yitirdiklerimizin ardından
anma ve bir saygı geçidi olacaktır.