PSİKANALİZE GİRİŞ SEMİNERLERİ

PSİKANALİZE GİRİŞ SEMİNERLERİ

PSİKANALİZE GİRİŞ SEMİNERLERİ

PSİKANALİZE GİRİŞ SEMİNERLERİ

14 - 21 - 28 Aralık 2017 - Saat: 18.00
14 - 21 - 28 December 2017 - Time: 18.00


Çağdaş Sanatlar Merkezi - Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center - Gülten Akın Hall

 
Psikanalize Giriş Seminerleri kasım ayı boyunca her perşembe 18.00 - 20.00 saatleri arasında
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Gülten Akın Salonunda gerçekleşecektir.

Kayıt yaptırmak gereklidir.
 
Kayıt için: freudlacanpsikanalizdernegi@gmail.com
 
Program
 
Freud Oturumları:
1. Oturum: Psikanalitik yöntemin gelişmesi - Faruk Gençöz
2. Oturum: Dürtüler ve Haz İlkesi - Sinem Baltacı
3. Oturum: Yapısal Kuram ve Nesne İlişkileri– Tülin Gençöz
4. Oturum: Sürçmeler ve espriler - Derya Özbek Şimşek
5. Oturum: Rüyalar - Pınar Bulut
6. Oturum: Psikopatoloji - Zeynep Yaşar
 
Freud Sonrası:
7. Oturum: Ego Psikolojisi - Kamil Tuzgöl
8. Oturum: Nesne İlişkileri - Şerefnur Kayataş
9. Oturum: Psychiatrie Lacanienne– Derya Gürsel