AHLAKLI YURTTAŞ, AHLAKLI İNSAN

AHLAKLI YURTTAŞ, AHLAKLI İNSAN

AHLAKLI YURTTAŞ, AHLAKLI İNSAN

AHLAKLI YURTTAŞ, AHLAKLI İNSAN

ETHICAL CITIZEN, ETHICAL HUMAN

Felsefe Kültür Sanat Derneği
Philosophy Culture and Art Association

9 Aralık 2017 - Saat: 14.00
9 December 2017 - Time: 2.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center - Gülten Akın Hall

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim > Konferans Dizisi
 
Ahlaklı Yurttaş, Ahlaklı İnsan
 
Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli insanlarla mümkün
olabileceğini ve erdemlerin, tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden
hareketle eğitim yoluyla öğretilebileceğini tanıtlayan disiplinin adıdır
felsefe. Böyle bir tanıtlamanın yoksunluğunda eğitimden söz etmek
hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette eğitim denen olgu, pek çok
açıdan felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir.
Ancak, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan
ve herkes için bir olanak ve hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas
olarak felsefe sayesinde, felsefenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir
etkinliktir. Öyle ki bu etkinlik, insanlık tarihin en büyük ve en anlamlı
projesidir.
 
Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri
olan temel disiplinlerde çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele
aldığımız Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim söyleşi dizimizi, bu sezon
haricen konferans dizisiyle de destekliyoruz.
Temel disiplinlerin eğitimdeki yeri ve önemine ilişkin hususların konu
ettiğimiz bu konferans dizimize bu ay, Türkiye’nin müzik serüveninde
adeta bir simge haline gelen, ses sanatçısı, orkestra şefi ve besteci
Timur Selçuk’un Ahlaklı Yurttaş, Ahlaklı İnsan adlı sunumuyla devam
ediyoruz…
 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili
herkese açıktır.