SINIR ve ÖTESİ

SINIR ve ÖTESİ

SINIR ve ÖTESİ KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ

BORDER and BEYOND PHOTOGRAPHY EXHIBITION

8 Aralık - 15 Aralık 2017
Açılış Tarihi ve Saati: 8 Aralık 2017 - 18.00
8 December - 15 December 2017
Opening Date and Time: 8 December 2017 - 6.00 pm

Galeri Çankaya
Gallery Çankaya

Sınır ve Ötesi
 
“Göçmen”, “mülteci”, “muhacir”; bunlar, yerinden-yurdundan edilme
sürecinde insanlara verilen acı yüklü sıfatlardır. Ülkemiz toprakları, yıllar
boyunca bu acıların çeşitli biçimlerine tanıklık etmiştir. Göç sürecinin en
acılı mağdurları olan kadınlar ve çocuklara ilişkin hepimizin belleğinde,
bazen bir kenarda, bazen de kocaman önümüzde; görseller, anılar
vardır. Fotoğraflar belleğimizin bir kenarında kalmış anıların, duyguların
yinelenmesinde, çağrıştırılmasında tetikleyici olur. Veya yeni görsellerle
yeni yaklaşımlar sağlamasına, bazen de unutulmamasına, saklanmasına
aracılık eder. Bizler de, objektiflerimizi tanık edebildiğimiz ölçüde bu
göçerlik sürecinin küçük bir örnekleminde fotoğraf çektik; çekmeye de
devam edeceğiz.